Văn nghệ sĩ, trí thức góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

11.06.2020

Sáng 10/6/2020, văn nghệ sĩ, trí thức thành phố dự Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tại đại Hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Văn nghệ sĩ, trí thức góp ý Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố, Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố  tổ chức.

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Trần Đình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Võ Công Trí - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố, đồng chí Bùi Văn Tiếng - Bí thư Đảng đoàn - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố.

 Tham dự có các đồng chí trong Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật thành phố, Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, đại diện văn nghệ sĩ, các nhà khoa học, tiểu ban Văn kiện Đại hội và phóng viên báo đài tại Đà Nẵng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI tại đại Hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, đa số các đại biểu thống nhất với Dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị về bố cục, kết cấu nội dung sát thực, khoa học, sáng tạo, vận dụng các tiềm năng, thế mạnh của thành phố, đưa ra những mục tiêu, giải pháp xây dựng Đà Nẵng an bình, văn minh, hiện đại và giàu đẹp; đồng thời Dự thảo báo cáo đã thể hiện được quá trình phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật, an ninh quốc phòng; đánh giá thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm để rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều kiến nghị vào Dự thảo báo cáo cần có nội dung đánh giá rõ hơn về những ảnh hưởng của dịch Covid-19, cần có số liệu để thể hiện 3 bước đột phá, và các chỉ tiêu có con số cụ thể để hoạch định chiến lược phát triển thành phố trong nhiệm kỳ tới. Các mặt về giáo dục, văn hóa, văn học nghệ thuật cần làm rõ các đặc thù, đầu tư nhiều hơn nữa để khoa học kỹ thuật, văn học nghệ thuật có cơ hội phát triển hơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đình Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, sâu sắc của các đại biểu. Đối với các ý kiến đóng góp, Ban tổ chức Hội nghị nghiêm túc tiếp thu, tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu để chuyển về Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố tiếp tục xem xét, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đinh Trang