Hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng trao tặng thưởng cho 4 tác phẩm xuất sắc năm 2022

09.12.2022
P.V
Hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 15/QD-HĐA ngày 30/10/2022 về việc trao tặng thưởng cho các tác phẩm xuất sắc năm 2022. 4 phim tài liệu xuất sắc được trao giải lần này.

Hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng trao tặng thưởng cho 4 tác phẩm xuất sắc năm 2022

Cụ thể, các phim tài liệu được trao giải gồm: Ghi chép 12 ngày đêm của nhóm tác giả Đoàn Hồng Lê, Đặng Lê Thế Phong, Đặng Tiến Nhựt; Trên đôi chân trở về của nhóm tác giả Phạm Hồng Liên, Nguyễn Văn Thanh, Đoàn Hùng Anh; Tuyến đầu của nhóm tác giả Đặng Quốc hồn, Bá Vĩnh, Thành Đồng; Khi Quốc tế ca vang lên trên xứ đạo của nhóm tác giả Hồng Quang Năm, Trọng Huy, Thành Đồng, Văn Bửu.

Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào dịp Tổng kết công tác hoạt động của Hội Điện ảnh thành phố Đà Nẵng năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 vào đầu tháng 01/2023.