Hội Điện ảnh đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

07.12.2015

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ ba (2010 – 2014), Hội Điện ảnh thành phố thành lập Hội đồng xét tặng giải thưởng gồm:

Hội Điện ảnh đề xuất trao tặng Giải thưởng VHNT TPĐN lần thứ ba

1. NSƯT Huỳnh Hùng: Chủ tịch Hội Điện ảnh thành phố: Chủ tịch Hội đồng

2. Đạo diễn Trà Xuân Phương: Phó chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật hội Điện ảnh thành phố: Phó chủ tịch Hội đồng

3. Biên tập Hồng Quang Năm : Ủy viên

4. Đạo diễn Phạm Xuân Hùng: Ủy viên

5. Đạo diễn Đoàn Hồng Lê: Ủy viên

Sau khi tiến hành xét giải, Hội Điện ảnh thành phố đã xét chọn và đề xuất Hội đồng xét tặng Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố xem xét trao tặng 4 giải thưởng gồm:

2 Giải nhì:

- Phim tài liệu Con mắt có đuôi của nhóm tác giả: Huỳnh Hùng, Lê Hoàng Nam, Nguyễn Lê Minh

- Phim tài liệu Trong quên lảng của nhóm tác giả: Đoàn Hồng Lê, Trần Xuân Quang

1 giải 3:

Phim tài liệu Hướng về đất mẹ của nhóm tác giả: Đặng Quốc Phồn, Đặng Huỳnh Thoại Nguyên

1 Giải khuyến khích:

Phim tài liệu Chiếc chiếu của bà Bứa của tác giả Dương Mộng Thu

Các phim được đề xuất tặng giải thưởng đều là những tác phẩm đã được tặng thưởng hằng năm của Hội Điện ảnh thành phố, giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố, Hội Điện ảnh Việt Nam, giải phim tài liệu Yamagata tại Nhật Bản.


 Đinh Trang