Tặng giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội năm 2013

09.12.2013

Các Hội chuyên ngành đã triển khai thực hiện Công văn số 92/VHNT ngày 04/10/2013 về việc xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2013 gởi cho Hội đồng thi đua khen thưởng của Liên hiệp Hội.

Tặng giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội năm 2013

Căn cứ đề xuất của các Hội chuyên ngành và căn cứ Qui chế về Giải thưởng văn học nghệ thuật hằng năm của Liên hiệp Hội, Hội đồng thi đua khen thưởng đã thống nhất tặng giải thưởng năm 2013 của Liên hiệp các hội văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng cho 05 tác phẩm của 05 Hội chuyên ngành :Nhà văn, Âm nhạc, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Điện ảnh, Nghệ sĩ múa.


Các tác phẩm được nhận giải thưởng năm 2013 của Liên hiệp các hội văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng gồm:

1.Tập chân dung văn học Gương mặt và Cảm nhận của Thanh Quế, Hội Nhà văn.

2. Tập nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn Âm nhạc dân tộc Chăm-Sự giao thoa giữa nhạc Chăm và nhạc Việt của Trần Hồng, Hội Âm nhạc.

3. Ảnh nghệ thuật Sông Hàn điểm đến của Phan Ngọc Hợi, Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật.

4. Phim tài liệu Trong quên lãng của Đoàn Lê - Xuân Quang, Hội Điện ảnh.

5. Múa Hoa ven sông của Lê Thị Thu Hoài, Hội Nghệ sĩ múa.

 

Giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2013 của Liên hiệp các hội văn học-Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng sẽ được trao tại Lễ tổng kết hoạt động năm 2013 do Liên hiệp Hội tổ chức vào giữa tháng 01/2014.

 

 

Xuân Hoa