Hội nghị tổng kết công tác năm 2014

31.12.2014

Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quí IV năm 2014 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2015; trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật  Việt Nam; trao Giải thưởng của Liên hiệp Hội và khen thưởng thi đua năm 2014 vào sáng ngày 31/12/2014.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2014

Tham dự hội nghị có ông Bùi Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, ông Lê Đức Nồng, Phó ban Thi đua-Khen thưởng thành phố, ông Nguyễn Hữu Chiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành hữu quan trong thành phố, Ban Chấp hành Liên hiệp Hội và 9 Hội chuyên ngành.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng trình bày Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động quí IV năm 2014 của Liên hiệp Hội. Báo cáo nêu rõ sự chuyển biến và khởi sắc của Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành từ sau Đại hội VIII của Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng nhiệm kỳ 2014-2019 trên các mặt phát triển tổ chức, đẩy mạnh hoạt động thâm nhập thực tế, sáng tác, giới thiệu tác giả-tác phẩm, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, đồng thời chỉ ra những hạn chế về số lượng tác phẩm có chất lượng chưa nhiều, tiềm năng sáng tạo của văn nghệ sĩ chưa được phát huy đúng mức, hoạt động giữa các Hội chuyên  ngành  không  đồng  đều, thiếu sự chủ động trong việc tổ chức hoạt động…

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội và các Hội chuyên ngành là đẩy mạnh hoạt động, phấn đấu có những tác phẩm, công trình có chất lượng tốt góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng Đà Nẵng và chọn năm 2015 là Năm của hoạt động biểu diễn.

 

Ông Bùi Xuân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu ghi nhận và biểu dương những thành tích hoạt động của Liên hiệp Hội trong thời gian qua, đồng thời nhắc nhở văn nghệ sĩ phát huy thành quả đạt được tiếp tục nỗ lực sáng tạo nghệ thuật để tạo ra nhiều tác phẩm có giá trị xứng tầm với sự phát triển của thành phố trong những năm đến.

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo và thống nhất với sự đánh giá tình hình hoạt động quí IV năm 2014 cùng những nhiệm vụ sẽ triển khai thực hiện trong năm 2015 của Liên hiệp Hội.

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam, nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn học nghệ thuật cho 21 người gồm các đồng chí lãnh đạo và văn nghệ sĩ  thành phố đã có đóng góp tích cực vào sự phát triển văn học nghệ thuật của thành phố.

Tại hội nghị này, Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã trao Giải thưởng văn học nghệ thuật của Liên hiệp Hội cho 07 tác phẩm văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn nghệ dân gian và điện ảnh tiêu biểu trong năm 2014 theo đề xuất của các Hội chuyên ngành và  trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, của Liên hiệp Hội cho  9  tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  và 14 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua năm 2014.

 

Lễ trao Giải thưởng văn học nghệ thuật và khen thưởng thi đua năm 2014 được tổ chức nghiêm túc và trang trọng, là sự ghi nhận và biểu dương thành tích sáng tác văn học nghệ thuật đồng thời động viên văn nghệ sĩ tiếp tục nỗ lực lao động sáng tạo để có tác phẩm đạt chất lượng tốt, đóng góp vào sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật thành phố.

Huỳnh Đăng