Trao tặng sách “Bảo tồn văn hóa dân gian Cơ tu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”

28.05.2020

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng đã trao tặng sách Bảo tồn văn hóa dân gian Cơ tu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho UBND huyện Hòa Vang vào ngày 21/5/2020.

Trao tặng sách “Bảo tồn văn hóa dân gian Cơ tu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng”

Thực hiện Kế hoạch tổ chức đợt thực tế sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật với chủ đề “Văn nghệ sĩ thành phố đồng hành với chương trình nông thôn mới Hòa Vang, giai đoạn 2016-2020”. Trong năm 2019, Hội Văn nghệ Dân gian thành phố Đà Nẵng (thuộc Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng) đã tổ chức cho hội viên đi thực tế sáng tác tại các xã Hòa Phú và Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Sau một thời gian tích cực lao động sáng tạo, các nhà nghiên cứu đã hoàn thành đề tài nghiên cứu “Bảo tồn văn hóa dân gian Cơ tu huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng” và được Nhà Xuất bản Đà Nẵng xuất bản vào tháng 12 năm 2019.

 

Ông Bùi Nam Dũng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang đại diện lãnh đạo huyện Hòa Vang phát biểu tại lễ trao tặng sách.

 

Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian tặng Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang 50 cuốn sách để đến tay nhiều bạn đọc và có sự lan tỏa rộng rãi góp phần gìn giữ vốn văn hóa của đồng bào Cơ tu.

Văn Anh