Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái

25.05.2018


Sáng ngày 25/5/2018, Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái gồm 15 thành viên do họa sĩ Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái làm trưởng đoàn đã đến thăm Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng.

Tiếp Đoàn văn nghệ sĩ tỉnh Yên Bái

Đây là lần viếng thăm đầu tiên của Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đối với Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng nhân đợt tổ chức Trại sáng tác văn học nghệ thuật 2018 tại Nhà sáng tác Đà Nẵng.

Ban lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng đã đón tiếp Đoàn tại Trụ sở Liên hiệp Hội.

 

Đại diện lãnh đạo hai Hội đã giới thiệu về tình hình hoạt động văn học nghệ thuật của hai địa phương; trao đổi về công tác tổ chức, hoạt động sáng tác, công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng sáng tác văn học nghệ thuật, nâng cao chất lượng tạp chí và tạo điều kiện giao lưu giữa văn nghệ sĩ Đà Nẵng và Yên Bái nhằm học tập kinh nghiệm sáng tác, tổ chức hoạt động đạt hiệu quả hơn trong những năm đến.

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt.

 


Họa sĩ Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái phát biểu tại buổi gặp mặt.

 


Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng và Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tặng quà lưu niệm ghi nhận buổi gặp mặt của hai Hội.

 

Họa sĩ Nguyễn Đình Thi - Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

tặng quà lưu niệm cho Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng.

 

 

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng

tặng quà lưu niệm cho Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Yên Bái.

 

Đinh Trang