Hội Văn nghệ dân gian tổ chức điền dã tại huyện Tây Giang

04.05.2021
Thạch Hà
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, từ ngày 29/04 đến ngày 04/05/2021, Hội Văn nghệ dân gian thành phố Đà Nẵng có chuyến công tác điền dã, điều tra, sưu tầm tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

Hội Văn nghệ dân gian tổ chức điền dã tại huyện Tây Giang

Đoàn công tác gồm 11 hội viên do Nhà nghiên cứu Đinh Thị Hựu - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Đà Nẵng làm trưởng đoàn.

Chuyến thực tế lần này nhằm thu thập tư liệu thực tế tại làng A Rơch và làng A Rơh, xã Lăng, huyện Tây Giang về những vấn đề của tộc người Cơ tu như: văn học dân gian, âm nhạc dân gian, múa dân gian, phong tục, tập quán, lễ hội, ẩm thực, nhà ở, giao lưu văn hóa với tộc người khác... Trên cơ sở đó, góp phần lưu giữ và đưa ra những giải pháp để bảo tồn văn hóa của người Cơ tu.

Từ những tư liệu trên, sẽ ltập hợp những bài viết chất lượng của hội viên để xuất bản trong tập sách Văn hoá Dân gian Đà Nẵng của Hội sẽ phát hành vào cuối năm 2021. 

Một số hình ảnh tại chuyến thực tế sáng tác:

Hội viên lưu tư liệu hoạt động diễn xướng với đồng bào Cơ tu

Hội viên lưu tư liệu về hoạt động văn hoá của người Cơ tu

T.H