Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2019

10.01.2019

Kế hoạch tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2019

Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam vừa có thông báo về kế hoạch tổ chức Trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2019.

Theo đó, tại Nhà sáng tác Nha Trang dành cho các tác giả phía Nam sẽ diễn ra trong tháng 3/2019; tại  Nhà sáng tác Đại Lải dành cho các tác giả phía Bắc sẽ diễn ra trong tháng 6/2019; tại Nhà sáng tác Tam Đảo dành cho các tác giả sáng tác theo các thể loại của sân khấu dân tộc, truyền thống (Tuồng, Chèo, Cải lương, Dân ca kịch, Bài Chòi, Rối,..) sẽ diễn ra trong tháng 9/2019.

Thời gian tổ chức mỗi trại sáng tác sẽ diễn ra trong 15 ngày. Các tác giả Hội viên Hội NSSKVN tham dự Trại không quá 70 tuổi (trường hợp trên 70 tuổi mà sức khỏe đảm bảo phải có cam kết của cá nhân là đủ sức khỏe để dự Trại. Các Tác giả không phải là Hội viên Hội NSSKVN nếu có kịch bản tốt, đồng thời tuổi không quá 45 - ban sáng tác sẽ báo cáo Chủ tịch Hội để xem xét và mời tham dự Trại.    

M.Sơn
(daidoanket.vn)