Không là ngày cũ - Thơ Đinh Thị Như Thúy

20.11.2015

Và Đà Lạt đón người về muộn

Những thông xanh bợt bạt trong chiều

Em lắng nghe

sự trống trơn trong lồng ngực của mình

Biết ngày đã khác

Không là ngày cũ - Thơ Đinh Thị Như Thúy

Và bùa mê sương mây Đà Lạt

Và kiêu kỳ

Và gió

Và hoa

Em nếm trải sự dịu êm

từ mi mắt ngái ngủ của những ngọn đồi

Biết vẫn không là ngày cũ

 

 

Biết đã không là ngày cũ

Em đi dọc con đường đêm

hái đầy tay những bông hoa ảo giác

Đà Lạt liêu xiêu buồn mắt ngựa

Lóc cóc hoài

Mưa giăng

 

Hỡi những cánh chuồn bay thấp

Đà Lạt và em đã ướt đẫm rồi

 

 Đ.T.N.T