Tiếng chim đã tắt trong rừng – Thơ Bùi Công Minh

26.02.2016

Trời mưa giăng núi kín bưng

Tiếng chim đã tắt trong rừng, người ơi

Không còn giọng hót mặt trời

Những ngày nắng chói gió phơi lá rừng

Nước trên mặt lá rưng rưng

Nghe trong lá tiếng chim ngưng la đà

 Tiếng chim đã tắt trong rừng – Thơ Bùi Công Minh

Núi cao ướt sũng mù sa

Núi gần mưa dội, chim sa cành nào?

Tìm chim chẳng thấy chim đâu

Tiếng chim hốc đá lặn vào tiếng mưa

Hiểu rồi sao cứ ngẩn ngơ

Tiếng chim đã tắt bao giờ đấy chim?

Cời lên ngọn lửa trong đêm

Tắc kè điểm nhịp im lìm không gian

Nhớ chim nhớ giọng chim ngân

Nhớ đôi cánh vỗ phân vân giữa rừng

 

 

Mưa dầm mưa vẫn chưa ngưng

Tiếng chim đã tắt trong rừng, người ơi!

 

 B.C.M