Ảo ảnh - Nguyễn Văn Tám

28.11.2019

Anh lại nói với em về biển

Tàu anh lênh đênh không bến không bờ

Đêm thăm thẳm hoa đăng lấp lánh

Tàu anh treo bên trăng bên thơ...

Ảo ảnh - Nguyễn Văn Tám


Kia là bờ, tàu anh về hướng đó

Nhưng đến bờ nào có thấy bờ đâu

Phía trước mặt hoa đăng lấp lánh

Mông lung trời, mông lung biển giao nhau

Những ảo ảnh bờ em, anh bị lạc

Gì có bờ ở giữa biển khơi?

Đừng đùa nữa lòng anh rất thật

Bờ của anh phía đó. Em ơi!