Không phải là cuối cùng – Thơ Bùi Mỹ Hồng

22.04.2015


Nhìn cuốn lịch vừa cũ

đôi mắt nhá nhem

giễu cợt với hoàng hôn.

Không phải là cuối cùng – Thơ Bùi Mỹ Hồng

Thời gian vô tình

em biết

anh không phải là thời gian

sao im lặng - chảy trôi.Cuốn lịch vơi dần

những rã rời một thuở

vẫn ngạt đầy trong trí nhớ.

 

Không ánh nhìn cuối cùng

không giai điệu cuối cùng

Đưa bàn tay nắm bàn tay

những đường gân xanh

hằn lên.

 

Em phải xé bỏ bao nhiêu lần

tờ lịch cuối cùng

để tìm lại

một mùa xuân không cũ…

 

B.M.H