Lấy ý kiến xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ nhân

24.06.2021
Minh Khuê
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đưa lên mạng danh sách hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước để lấy ý kiến tới ngày 1.7. Ngoài ra, Bộ cũng đưa danh sách cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể để lấy ý kiến tới ngày 5.7.

Lấy ý kiến xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật và danh hiệu nghệ nhân

 Nhà thơ Hoàng Trung Thông có tên trong danh sách đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Theo đó, danh sách hồ sơ do hội đồng chuyên ngành cấp nhà nước trình Hội đồng cấp nhà nước xét tặng Giải thưởng Nhà nước và Giải thưởng Hồ Chí Minh thuộc các lĩnh vực sau: điện ảnh, văn nghệ dân gian, kiến trúc, âm nhạc, văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu.

Trong lĩnh vực Văn học, có chín tác giả được đề nghị xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", bao gồm: Hoàng Trung Thông (Đặc Công, Bút Châm); Bùi Hiển; Mai Quốc Liên (Vũ Hồng Ngự); Hồ Thành Công (Thanh Thảo); Nguyễn Văn Tài (Kim Lân); Lê Phong Sừ (Phong Lê); Trần Nhuận Minh; Ca Văn Thỉnh; Nguyễn Khoa Điềm. Có 50 tác giả được đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật có 50 tác giả, trong đó có các tác giả như: Phan Trọng Thưởng, Hoàng Trần Cương, Phạm Đình Ân, Trần Anh Thái, Nguyễn Huy Thiệp, Vũ Duy Thông, Trần Quang Huy, Nguyễn Phan Hách, Trịnh Huy Trụ…
Lĩnh vực Mỹ thuật, danh sách đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật có tác giả Vi Văn Bích (Ngọc Linh) với các tác phẩm: Tranh: "Phiên chợ miền núi" (Bột màu trên lụa); Tranh: "Những nẻo đường nai đi" (Lụa); Áp phích phim: "Sao Tháng Tám" (Bột màu); Áp phích phim: "Vợ chồng A Phủ" (Bột màu).
Trong lĩnh vực Âm nhạc, đề nghị xét tặng "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật cho tác giả Nguyễn Thụy Kha (Phương An) với các tác phẩm: Sách "Thế kỷ âm nhạc Việt Nam - một thời đạn bom"; Sách "Thế kỷ âm nhạc Việt Nam một thời hòa bình"; Hợp xướng: "Điện Biên".
 
Lĩnh vực điện ảnh có 1 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh là NSƯT Phan Thế Dõng, 21 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước.
Lĩnh vực văn nghệ dân gian không có hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, có 7 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước. Lĩnh vực kiến trúc chỉ có 1 hồ sơ xét tặng Giải thưởng Nhà nước.
Lĩnh vực nhiếp ảnh có 2 hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh là NSNA Chu Chí Thành và NSNA Võ Nguyên Nhân, 17 hồ sơ Giải thưởng Nhà nước.
Lĩnh vực sân khấu có 3 hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh là Hoàng Châu Ký, Nguyễn Xuân Trình và Nguyễn Xuân Đức, 11 hồ sơ Giải thưởng Nhà nước.
Lĩnh vực múa có 5 hồ sơ Giải thưởng Hồ Chí Minh là NSND Đặng Hùng, NSND Vũ Việt Cường, NSND Lê Văn Khình, PGS. TS. NSND Ứng Duy Thịnh, PGS. TS. NSND Nguyễn Thị Hiền và 15 hồ sơ Giải thưởng Nhà nước.
Với danh sách xét tặng danh hiệu nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, có 71 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú. Trong số này có nhiều nghệ nhân đã tham gia nhiều năm trong các hoạt động “ngoại giao văn hóa”. Chẳng hạn, nghệ nhân ưu tú Ánh Tuyết đã nhiều năm giới thiệu ẩm thực Việt Nam ra thế giới, Nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Duyên là người nhiều năm gắn bó với tín ngưỡng thờ mẫu.
 
Các danh sách được đăng tải trên trang web của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ở địa chỉ: https://bvhttdl.gov.vn/
 
M.K