Liên hiệp Hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

07.07.2014

Sáng ngày 7/7, Ban Chấp hành Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã họp sơ kết  đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ quan trọng của 6 tháng cuối năm 2014.

Liên hiệp Hội tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014

Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của Liên hiệp Hội và 9 hội chuyên ngành khá phong phú, sôi động tập trung tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố; các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; xây dựng nông thôn mới và đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn học nghệ thuật.                           

Ban chấp hành cũng đã thảo luận và thống nhất về những nhiệm vụ công tác trọng tâm phải thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2014:

 1. -Chuẩn bị mọi điều kiện để tiến tới Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019 vào tháng 9 năm 2014.
 2. -Tiếp tục triển khai sáng tác và quảng bá tác phẩm VH-NT về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Chú trọng đến nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Bác) và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Sáng tác và quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Trung ương phát động.
 3. -Chỉ đạo tiếp tục triển khai có hiệu quả “Chương trình hành động” thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
 4. -Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị  tại Hội nghị Trung Ương IX (Khóa XI) về “xây dựng văn hóa và con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.
 5. -Kiểm tra, đôn đốc các Hội chuyên ngành thực hiện 5 công trình VH-NT đã đăng ký; động viên văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo nhiều tác phẩm có chất lượng nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Liên hiệp Hội trong năm 2014-2015.
 6. -Cụ thể hóa nội dung thực hiện Chỉ thị 18/CT-TU của Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về “Đăng kí và kí kết giao ước giúp đỡ huyện Hòa Vang xây dựng nông thôn mới”, hoàn thành tập sách về chủ đề này vào quý III, IV năm 2014.
 7. -Các hội chuyên ngành khẩn trương triển khai các chương trình hoạt động VH-NT đã được Đại hội nhiệm kỳ mới thông qua.
 8. -Nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ sáng tác VH-NT, đảm bảo duy trì tốt mọi hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội.
 9. -Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phối hợp hoạt động với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với với đài DRT về Trang Văn Nghệ và đời sống và các chương trình công tác thường xuyên với các Sở, Ban ngành liên quan.
 10. -Phối hợp với Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố tổ chức Trại sáng tác văn học, mỹ thuật thiếu nhi hè 2014.
 11. -Cơ quan Liên hiệp Hội có kế hoạch thực hiện tốt Chỉ thị 29/CT-TU ngày 6/11/2013 của Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng; Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 12. -Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa, xây dựng các đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh năm 2014.

Tại hội nghị sơ kết, Nhà thơ Bùi Công Minh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng đã báo cáo quán triệt Kết luận số 90/KL-TW ngày 04/3/2014 của Bộ Chính trị (Khoá X) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương VII “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

 

Nhiều nội dung quan trọng về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật thành phố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014-2019; phát động vận động sáng tác và tổ chức các hoạt động văn học nghệ thuật về chủ quyền biển đảo quê hương và triển khai 5 công trình văn học nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố trong năm 2015 được phổ biến và trao đổi nhằm triển khai đạt hiệu quả.

 

Sau hội nghị, các hội chuyên ngành sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhằm hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra.

 

 

Lý Bích