Lội vào tháng muộn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

03.06.2016

Nhận ra một nét quê hương

qua miếu thiêng Cây Kết đầu làng

Bàu Lăng, bàu Đình sen súng chen nhau

lẫn trong cỏ bèo một bông hoa hoang dại

Lội vào tháng muộn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Trẻ quê lớn lên bên bờ tre gốc rạ

ôm bóng những hàng cây quên tuổi quên mùa

Con gái, con trai da hăng hăng mùi đồng chua

Thơ ngây búi vào chỏm tóc

 Vô tư vui đùa những trò chơi dân dã

 

Ngày xa quê

nghe lăng lắng chút vui buồn

(Gửi lại mảnh quê rời ai giữ hộ ! ?)

Biết phận mình

miệt mài quên mùa quên tháng

Gác trọ đêm mưa

nhớ con đường làng thấp thoáng

dán lên lưng mẹ nhọc nhằn

 

Chia tay cái lạnh cuối đông ngăn ngắt gió tràn

lội vào tháng muộn chiều hoang

ôm ước mơ về tặng mẹ

 

Tha thẩn đường quên cúi hái chùm hoa mắc cỡ

Em có hẹn đâu mà trách mình về muộn

Cỏ hờn chi xanh dại cợt mùa

Miếng nắng tháng Giêng ấm thơm ngày tháng rộng

Mùa xuân lặng thinh

Không lỗi hẹn bao giờ…

N.H.S