Lục bát tháng mười – Thơ Trần Khoái

31.08.2016

Tháng mười ai thả heo may

Để con đường nhỏ bụi bay trắng chiều

Vẫn còn nhưng chẳng bao nhiêu

Dư âm mùa hạ sáo diều vi vu.

Tháng mười tìm lại lời ru

Mẹ đưa ta suốt mùa thu thủa nào

Lục bát tháng mười – Thơ Trần Khoái

Ngước nhìn lên chín tầng cao

Câu thơ Nguyễn Khuyến nao nao cõi lòng

Tháng mười mỏng mảnh cánh ong

Giàn hoa mướp muộn như nong kén vàng

Ta qua bao xóm, bao làng

Tháng mười đâu cũng vội vàng như nhau

Người về đi dưới hàng cau

Nhìn sang mùa cưới đã mau đến gần

Tháng mười bao nỗi tần ngần

Câu thơ lục bát có phần heo may.

 

T.K