Mở trại sáng tác văn học năm 2023

23.03.2023
P.V
Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp mở trại sáng tác văn học năm 2023. Theo kế hoạch sẽ có 02 trại sáng tác, với số lượng người tham gia, thời gian và địa điểm cụ thể như sau.

Mở trại sáng tác văn học năm 2023

1. Trại sáng tác tổng hợp:

Địa điểm: Nhà sáng tác Đà Lạt, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Thời gian: Tháng 5 năm 2023

Số lượng tham gia: 15 hội viên

2. Trại sáng tác theo chiều sâu:

Địa điểm: Nhà sáng tác Cần Thơ, thành phố Cần Thơ.

Thời gian: Tháng 5 năm 2023

Số lượng tham gia: 02 hội viên

Chi phí ăn, ở trong thời gian duy trì trại viết do Hội Nhà văn và Nhà sáng tác đài thọ.

Phương tiện đi lại cũng như những nhu cầu khác do các thành viên tham dự trại viết tự thu xếp.

Hội Nhà văn Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời các hội viên của Hội nếu có nguyện vọng tham dự trại sáng tác, làm đơn đăng ký theo mẫu dưới đây.

Đơn gửi về địa chỉ: Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam, số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng,  Hà Nội. (Nếu gửi theo đường bưu điện xin gửi dịch vụ chuyển phát tại địa chỉ).

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ: Chị Nguyễn Hạnh Lâm – ĐT: 0977161692.

__________________________________

ĐƠN THAM GIA TRẠI SÁNG TÁC

Kính gửi:

– Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam

– Ban Sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam

Tên tôi là (tên theo CMND hay CCCD)……………………………………………………

Bút danh:…………………………………………Giới tính:………………………………………..……

Sinh năm:……………………………………….. Dân tộc: …………………………………………………

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chuyên ngành :…………………………………………………….

Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………..Email:…………………………………………………………..

Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Chấp hành xét cho tôi được tham gia dự Trại sáng tác tại……………….. năm 2023, để hoàn thành tác phẩm: ………………………..

Rất mong được sự xem xét và chấp thuận của Ban Chấp hành.

Xin chân thành cám ơn!

……….., ngày……tháng……năm 2023

                                                                                                        Người làm đơn

                                                                                                     (Ký ghi rõ họ tên)