Một lần thôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên

17.09.2015

Một lần thôi, chiều không ở lại

một lần thôi, đêm cũng bỏ đi

từ độ ấy những con đường vô tận

gió đợi tin vui làn tóc bay về

Mưa và nắng cũ càng rồi em ạ!

nhớ và quên đã chật cứng tâm hồn

 Một lần thôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên

bận lòng gì

thời gian hối hả

rêu bên thềm biếc sắc tịch ngôn

Một tiếng chuông tan giữa lòng im lặng

một dấu chim bay mây xóa đi rồi

em từ buổi thôi thời bướm trắng

bỏ quên tiếng cười tan giữa hồn tôi

Một lần thôi, đã thành vạn kỷ

giọt sương gieo trên bãi cỏ úa vàng

từ bấy, tôi xanh rờn mộng tưởng

gặp ngọn gió nào cũng hỏi xuân sang.

                              

                                            NNT