Nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ lĩnh vực nghệ thuật thể hiện tài năng

04.08.2023
P.V
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có Quyết định 2045/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức “Cuộc thi Tài năng Múa Rối toàn quốc - 2022”, “Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc - 2023” và “Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2023”.

Nhiều cơ hội cho các nghệ sĩ trẻ lĩnh vực nghệ thuật thể hiện tài năng

Cụ thể, Bộ giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức "Cuộc thi Tài năng Múa Rối toàn quốc - 2022", "Cuộc thi Tài năng Múa toàn quốc - 2023" và "Cuộc thi Tài năng Diễn viên Kịch nói toàn quốc - 2023". Thời gian tổ chức cuộc thi trong tháng 8 năm 2023 tại thành phố Hà Nội.

Theo đó, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Múa Rối Việt Nam, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các cuộc thi Tài năng nhằm khuyến khích, động viên các diễn viên trẻ đã có những đóng góp cho sân khấu tiếp tục thể hiện tài năng biểu diễn trên sân khấu cả nước; là dịp để các nghệ sỹ trẻ giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật trong thời đại mới.