Nhịp rơi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

29.01.2016

Lọc gió
gạn mưa
quệnh trầm tích nắng sương
trổ hoa rêu phố cổ
Chùa Ông Bổn
còn dấu chân
thưở ta lăn lóc phố Hoài
tay non mài chữ ?

Nhịp rơi – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Chong mắt canh sâu

tiếng rao đêm

cứa vào thân phận

Nỗi đau

đâu của riêng ai

Tiếng rao

buộc vào phận người

nhiều khi không hiểu nổi

Ta bị cuốn theo vòng quay cuộc đời

nổi chìm bao nẻo

Về lại phố quên

tìm con hẻm nhớ

Sương mơ

về đâu !

Đồng hồ lặng lẽ

thả nhịp rơi …

N.H.S