Nỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn Hoa

09.05.2014
....

Đó là nước tôi uống

hạt gạo tôi ăn

nụ cười, ánh mắt người dân vừa giải phóng

ong óng ánh sáng!

Đó là hy vọng

tôi tiếp nhận không nguôi

của người với người

giống như bà con ở đồng chiêm quê nhà…

Nỗi nhớ Sơn Trà - Nguyễn Hoa

Nắng, gió, mưa

và cát…

Tôi đã nhận như tôi đã nhận bùn đất

đồng chiêm quê nhà…

Bán đảo Sơn Trà

dưới mái tôn ngày vừa giải phóng!

 

 

 

Đó là nước tôi uống

hạt gạo tôi ăn

nụ cười, ánh mắt người dân vừa giải phóng

ong óng ánh sáng!

Đó là hy vọng

tôi tiếp nhận không nguôi

của người với người

giống như bà con ở đồng chiêm quê nhà…

Bán đảo Sơn Trà

trên mọi ngả đường vừa giải phóng.

 

 

Còn bây giờ là nỗi nhớ Sơn Trà khua như sóng động

trên trang giấy của tôi khi nhắc tới miền Trung!

 

N.H.