Người về hưu – Thơ Thanh Quế

23.09.2016

Hớp một ngụm nước trà
Vớ tờ báo
Vẫn bao chuyện cũ
Tham nhũng, giết người, cướp của
Ông vất báo bên cạnh
Vớ tờ báo khác
Vẫn chuyện cũ mèm
Ông hớp một ngụm nước trà…

 Người về hưu – Thơ Thanh Quế

Lâu rồi không đi đâu

Ngồi một chỗ

Ý nghĩ cứ rối rắm

Suốt ngày ngong ngóng

Đợi chờ

Một ai gõ cửa…

 

 

 

Làm gì

Đi đâu

Cho hết ngày

Ông mặc áo

Ra đường

Đi một nơi vô định

Đi qua

Đi lại

Những con đường quen

Làm gì

Đi đâu

Cho hết một đời…

 

T.Q