Xuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc Thanh

07.05.2014
....

Ai về nhắc 60 năm ấy

Một trời hoa lửa, một trời sao

Điện Biên lừng lẫy hồn sông núi

Dải lụa chiều mây khói cuộn trào

 

Có một mùa xuân về với núi

Quả rừng, hương suối, biếc hồn hoa

...

Xuân Điện Biên - Phạm Thị Ngọc Thanh

 

Ai về hái giúp chùm hoa ấy

Tím lịm mùa xuân , tím lịm chiều

Mùi hương nếp cũ, mùi khói cũ

Người lính già mái tóc đã hoang liêu

 

Ai về nhắc 60 năm ấy

Một trời hoa lửa, một trời sao

Điện Biên lừng lẫy hồn sông núi

Dải lụa chiều mây khói cuộn trào

 

Có một mùa xuân về với núi

Quả rừng, hương suối, biếc hồn hoa

Có một mùa xuân về với biển

Ấm mọi con tim, ấm mọi nhà

P.T.N.T