Đồng tiền - Thơ Bùi Xuân

18.11.2015

ta bảo ta khinh đồng tiền

đồng tiền “biếu” ta cái tát

sớm mai hút nợ điếu thuốc

bà quán bảo chưa mở hàng

Đồng tiền - Thơ Bùi Xuân

ta bảo ta khinh đồng tiền

đồng tiền dứ ta nắm đấm

lương ta gỏn gọn trăm ngàn

giữa tháng vợ kêu hết gạo

 

con ta lóc nhóc hai mống

vợ ta vừa mất việc làm

trăm ngàn đem chia cho bốn

cóng lưng ta nghĩ bao đồng

 

sách ta ngó mà đã vơi

nhón chân ta chạy bỏ hàng

lắng trong dòng đời xuôi ngược

thầm đau trăm nẻo cõi người

 

ta bảo ta khinh đồng tiền

mà mấy xu teng báo gửi

như ngọn lửa đỏ trong bếp

ấm lòng ta buổi chiều nay

 

con ta miệng ngậm chiếc kẹo

vợ ta đang ngồi nhặt rau

con cá rô vàng chén mắm

thơm thơm chiếc lụi ta cầm

 

vợ ta hoan hô “nhà báo”

con ta: viết nữa nhe ba

ta cười cay cay con mắt

ta bảo ta khinh đồng tiền…


B.X