Ông già – Thơ Thanh Quế

19.07.2016

Ông đã đi nước này nước nọ

Đặt chân khắp nam bắc đông tây

Từng thấy nhiều nơi

Từng nghe nhiều chuyện

Giữ nhiều chức vụ cao

Đọc sách ngàn vạn quyển...

Ông già – Thơ Thanh Quế

Giờ đây

Thành ông già lọm khọm

Thế giới của ông thu về với chiếc gậy

Run rẩy cô đơn

Khi vượt qua đường

 

 

Mỗi chúng ta rồi đều phải thế

Sao tôi vẫn khóc thầm mỗi lúc gặp ông...

 

T.Q