Phát động Cuộc thi tranh cổ động về bầu cử Quốc hội khóa XV

19.11.2020
Minh Khuê
Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phát động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Phát động Cuộc thi tranh cổ động về bầu cử Quốc hội khóa XV

Cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử, quyền và trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh hiệu quả với những âm mưu chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước và nhân dân ta.

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đối tượng dự thi là các họa sĩ chuyên và không chuyên, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm, là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác và chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham dự.

Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm dự thi: Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở, số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phố Lê Văn Hưu, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Các tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất (trị giá 15 triệu đồng), 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 8 triệu đồng), 3 giải Ba (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng) và 10 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 2 triệu đồng) và 1 giải Phong trào trị giá 8 triệu đồng cho đơn vị vận động được nhiều tác giả, nhiều tác phẩm có chất lượng tốt tham gia dự thi.

Ban Tổ chức sẽ chọn một số tác phẩm có chất lượng tốt để trưng bày triển lãm, giới thiệu đến công chúng. Lễ tổng kết, trao giải thưởng dự kiến tổ chức vào tháng 5/2021.

M.K