Sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử

18.05.2015

Sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử

Sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử" là cuốn sách đoạt giải Bạc sách Hay năm 2014.

Lịch sử là đề tài muôn thuở trong sáng tạo văn học nghệ thuật nhân loại. Với sức sống lâu bền và tiềm năng vô tận, người ta xem đề tài lịch sử là miền đất hứa, là nguồn chất liệu không vơi cạn, nguồn cảm hứng vô biên và là cái nôi nuôi dưỡng những kiệt tác nghệ thuật. Lịch sử dân tộc đã được các văn nghệ sĩ quan tâm nghiên cứu, tìm tòi, khám phá để từ đó sáng tạo ra các tác phẩm có giá trị lâu bền, gián tiếp bày tỏ lòng yêu nước, thể hiện ý thức tự tôn và lòng tự hào dân tộc. Việt Nam đã có nhiều tác phẩm về đề tài lịch sử thuộc đủ các loại hình văn học nghệ thuật: văn học, sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc, múa.

Cuốn sách Sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử  đưa đến cái nhìn tổng quan về tình hình sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử tại Việt Nam và chỉ ra những khuynh hướng sáng tác. Với sự nỗ lực cao, nhóm tác giả là "Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương", đã phân tích các vấn đề lý luận chung như: mối quan hệ giữa sự thật lịch sử và hư cấu nghệ thuật; mối quan hệ giữa những vấn đề của lịch sử với những vấn đề của đời sống tinh thần con người trong xã hội hiện đại; các nguyên tắc của sáng tạo văn học nghệ thuật về đề tài lịch sử; vấn đề chân thực lịch sử và chân thực nghệ thuật. Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật ấn hành.

Minh Quân


( Zing News)