Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa”

05.09.2016

Thể lệ Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa”

I. Mục đích

Nhằm lựa chọn biểu tượng và tiêu đề thể hiện rõ nét đặc trưng và lợi thế của du lịch Thanh Hóa, trình cấp có thẩm quyền lựa chọn, quyết định biểu tượng và tiêu đề chính thức của du lịch Thanh Hóa, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa”.
 

II. Nội Dung
1. Thời gian tổ chức:
- Thời gian phát động cuộc thi: Ngày 10-8-2016.
- Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): Từ ngày 10-8 đến 15-10-2016.
- Thời gian trưng bày tác phẩm: Từ 25-10 đến 5-11-2016.
- Thời gian tổng kết và trao giải: Dự kiến ngày 20-11-2016.
2. Đối tượng dự thi: 
Mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng và nguyện vọng tham gia cuộc thi (trừ các thành viên ban tổ chức, hội đồng nghệ thuật, tổ thư ký).
3. Số lượng tác phẩm dự thi: 
Mỗi tác giả dự thi nộp không quá 5 tác phẩm. 
  4. Yêu cầu đối với tác phẩm:
4.1. Về nội dung: Tác phẩm dự thi hợp lệ phải bao gồm biểu tượng và tiêu đề.
Đối với biểu tượng: 
- Dễ nhận diện, tạo cảm xúc, ấn tượng với công chúng; có tính liên tưởng, liên kết cao; thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu.
- Biểu tượng dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không sao chép, trùng lặp với bất kỳ hình ảnh biểu tượng nào trong và ngoài nước;
- Biểu tượng dự thi phải là tác phẩm chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, truyền hình, diễn đàn) chưa từng tham dự bất cứ cuộc thi nào;
Đối với tiêu đề: Tiêu đề ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng; nhấn mạnh tính cảm xúc; có tính định hướng thị trường;
 - Tiêu đề được thể hiện bằng 2 phiên bản: 
 + 1 bản biểu tượng kèm tiêu đề tiếng Việt; 
 + 1 bản biểu tượng kèm tiêu đề tiếng Anh.
4.2. Về hình thức:
Yêu cầu đối với biểu tượng:
- Biểu tượng dự thi được thể hiện trên 1 trang giấy khổ A4 (21cm x 29,7cm), có chiều rộng là 15 cm thiết kế màu (đặt giữa trang giấy); mẫu thiết kế nhỏ là bản thu nhỏ (đen trắng) của mẫu thiết kế lớn có chiều rộng 3cm (đặt phía dưới góc bên phải của trang A4);
- Mặt trước của biểu tượng không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nhận biết nào khác. Mặt sau góc phải, phía dưới ghi một mã số gồm 5 ký tự (chữ hoặc số) do tác giả dự thi tự chọn, mã số của mỗi tác phẩm phải đảm bảo trùng khớp từ bản thiết kế, bản thuyết minh, bản đăng ký dự thi; 
- Mỗi biểu tượng dự thi gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích không quá 300 từ, một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi phía sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi (phong bì được dán kín và chỉ mở ra sau khi có kết quả của hội đồng nghệ thuật);
- Biểu tượng dự thi không gấp, không cuộc tròn, không ép plastic; 
- Biểu tượng dự thi không đúng các quy định trên được xem là không hợp lệ. Tất cả các biểu tượng dự thi ban tổ chức sẽ không trả lại cho tác giả dự thi.
5. Hồ sơ dự thi gồm có:
- Tác phẩm dự thi;
-  Bản thuyết minh ý tưởng tác phẩm;
-  Bản đăng ký và cam kết của tác giả tham gia cuộc thi (có mẫu kèm theo).
- 1 đĩa DVD hoặc USB chứa các file như sau: file thiết kế biểu tượng trên phần mềm coreldraw hoặc JPEG; bản thuyết minh ý tưởng trên flie office word;
- 1 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại của tác giả để ban tổ chức liên hệ khi cần thiết).
6. Địa điểm nhận tác phẩm: 
Tác phẩm được đóng kín vào 1 phong bì lớn, khổ 32cm x 42cm và gửi về ban tổ chức cuộc thi (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) theo địa chỉ:
Thường trực ban tổ chức cuộc thi.
“Sáng tác biểu tượng và tiêu đề Du lịch tỉnh Thanh Hóa”.
Phòng Nghiệp vụ Du lịch (tầng 3). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP Thanh Hóa.
Điện thoại: 037.666.0014; 0932699989 (Đ/c Thủy); Fax: 037.666.0001;  Email: doanthuy.svhttdl@gmail.com.
III. Cơ cấu giải thưởng:
 Giải thưởng cuộc thi bao gồm:
- 1 giải nhất (gồm biểu tượng và tiêu đề): 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng) kèm Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;
Trường hợp biểu tượng và tiêu đề thuộc về 2 tác giả khác nhau thì giải thưởng sẽ được phân chia như sau: 
+  Giải nhất biểu tượng: 60.000.000 VNĐ (sáu mươi triệu đồng) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;
+  Giải nhất tiêu đề: 40.000.000 VNĐ (bốn mươi triệu đồng) và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;
- 9 giải khuyến khích: 10.000.000 VNĐ (mười triệu đồng) và Giấy chứng nhận của ban tổ chức cuộc thi;
(Biểu tượng và tiêu đề còn lại của 2 tác giả đạt giải nhất sẽ được trao 1 giải khuyến khích của cuộc thi và chia theo tỷ lệ 6/4).
- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được tác giả có tác phẩm dự thi đạt giải ủy quyền đến nhận thay. 
- Việc trao giải thưởng sẽ được ban tổ chức thực hiện công khai.
- Nếu không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, ban tổ chức có thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.
-  Ban tổ chức lựa chọn 2-3 phương án để trình cấp có thẩm quyền quyết định lựa chọn biểu tượng và tiêu đề du lịch tỉnh Thanh Hóa chính thức trên cơ sở các tác phẩm đạt giải sau khi đã yêu cầu chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng nghệ thuật.
IV . Thông tin về cuộc thi
Mọi thông tin có liên quan đến cuộc thi sẽ thường xuyên được cập nhật và thông báo  trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa; Báo Thanh Hóa; trên trang website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo địa chỉ và thông tin của thường trực ban tổ chức cuộc thi.