Xét trao tặng 136 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

27.03.2023
P.V
Bộ VH-TT-DL cho biết, vừa hoàn thiện hồ sơ xét trao tặng 136 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và 347 danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú lần thứ 10 xét trình Chủ tịch nước. Dự kiến lễ trao tặng sẽ được tổ chức dịp Quốc khánh 2-9-2023.

Xét trao tặng 136 danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Một số nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT đợt 9.  Ảnh: Trần Huấn.

Theo đó, Luật Thi đua khen thưởng năm 2022 được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, trong đó, điều 66 của Luật Thi đua khen thưởng có bổ sung thêm 1 đối tượng đó là xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật bao gồm cả người sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật. Đây là một điểm hoàn toàn mới.

Được biết, hiện nay Bộ VH-TT-DL đã có văn bản gửi tới các hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành của Trung ương để xin ý kiến xem xét ngoài các đối tượng được quy định tại điều 2 của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29-9-2014 quy định về xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT còn cần bổ sung những đối tượng nào.

Trước đó, lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đã lên kế hoạch trao tặng tháng 12-2022, nhưng do nhiều hoạt động phát sinh đột xuất, nên kế hoạch được chuyển sang năm 2023 và chọn đúng dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh để tổ chức trao tặng. Lễ trao tặng dự kiến tổ chức trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội, có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tác giả, đồng tác giả.