Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015

04.08.2017

Thể lệ Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành uỷ tại Công văn số 1058-CV/TU ngày 13/3/2017, về việc tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1925 - 2015, Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi này. Cụ thể như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm tăng cường giáo dục truyền thống đấu tranh yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; phát huy tác dụng của 3 tập sách do Thành uỷ Đà Nẵng tổ chức biên soạn: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 - 1954) - tập 1, Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1954 - 1975) - tập 2, Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975 - 2015). Thông qua cuộc thi, nâng cao nhận thức, lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố Đà Nẵng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương trong thời kỳ mới. Đây là một đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân trên địa bàn thành phố.

- Các câu hỏi của cuộc thi tập trung nội dung tìm hiểu về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (trong đó có Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Đà) qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật có tác động to lớn đến quá trình phát triển của thành phố từ năm 1925 đến năm 2015.

II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1- Tên Cuộc thi:  Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015.

2- Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập trên địa bàn thành phố.

3- Nội dung, hình thức thi

Thi trực tuyến trên mạng internet (trên Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn). Người dự thi sẽ trả lời 40 câu hỏi trắc nghiệm và viết 1 bài tự luận.

 

3.1. Phần thi trắc nghiệm:

Ban Tổ chức Cuộc thi xây dựng 40 câu hỏi trắc nghiệm về sự ra đời, hoạt động và vai trò lãnh đạo của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ lịch sử; tìm hiểu về các sự kiện, phong trào, nhân vật, những thành tựu nổi bật của thành phố từ năm 1925 đến năm 2015 (Phần câu hỏi trắc nghiệm sẽ được công bố chính thức vào buổi họp báo phát động cuộc thi).

3.2. Phần thi tự luận:

Người tham gia dự thi thực hiện nội dung: “Nêu cảm tưởng của anh (chị) về Đảng bộ thành phố Đà Nẵng qua hơn 85 năm xây dựng và trưởng thành; đề xuất những giải pháp để góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại trong thời gian tới” (bài viết không quá 1.500 từ).

3.3. Thao tác dự thi: (Ban Tổ chức cuộc thi sẽ có hướng dẫn cụ thể trong buổi họp báo phát động cuộc thi cho các địa phương, đơn vị và đăng trên chuyên mục của cuộc thi). Về tổng quát, có các bước như sau:

- Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: http://www.dangbodanang.vn (Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng), vào chuyên mục “Thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 - 2015)” để tham gia dự thi.

- Bước 2: Tiến hành đăng ký theo hướng dẫn với việc điền các thông tin cá nhân: (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, cơ quan công tác/ địa chỉ thường trú, số chứng minh nhân dân, điện thoại liên hệ hoặc email…) theo yêu cầu.

- Bước 3: Sau khi hoàn tất thao tác đăng ký, người dự thi bắt đầu thực hiện các câu hỏi theo yêu cầu (gồm cả trắc nghiệm và tự luận), hoàn tất phần thi. Để làm tốt bài dự thi, người dự thi nên tìm hiểu, chọn đáp án cho từng câu hỏi trắc nghiệm, chuẩn bị bài tự luận trước khi đăng ký, thực hiện các câu hỏi của cuộc thi để tiết kiệm thời gian.

4. Danh mục tài liệu tham khảo chính:

- Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1925 -1954) - tập 1, Nxb. Đà Nẵng, 1996.

- Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1954 -1975) - tập 2, Nxb. Đà Nẵng, 1997.

- Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng (1975 - 2015), Nxb. Đà Nẵng, 2015.

- Tỉnh uỷ Quảng Nam - Thành uỷ Đà Nẵng: Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (1930 - 1975), Nxb. Chính trị quốc gia, 2006.

III- THỜI GIAN VÀ CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1-    Thời gian tổ chức Cuộc thi:

- Thời gian chuẩn bị và phát động: Từ ngày 01/6 đến 01/8/2017 (Họp báo phát động cuộc thi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng).

- Thời gian tổ chức thi: 3 tháng, từ ngày 01/8/2017 đến ngày 01/11/2017.

- Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Ngày 22/12/2017, nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam.

2- Ban Tổ chức và Ban Giám khảo

Ban Tuyên giáo Thành ủy ra quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi cấp thành phố. 

2.1- Ban Tổ chức Cuộc thi

 Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, làm Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi.  Hai đồng chí: Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo phụ trách Phòng lý luận chính trị - Lịch sử Đảng và đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo, Trưởng Ban biên tập Trang Thông tin điện tử Thành ủy, làm Phó Trưởng Ban. Các thành viên gồm đại diện lãnh đạo: Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Trang Thông tin điện tử Thành ủy và Văn phòng thuộc Ban Tuyên giáo Thành ủy.

2.2- Ban Giám khảo

 Ban Giám khảo gồm 06 đồng chí đại diện các đơn vị: Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Giáo dục – Đào tạo, Thành đoàn Đà Nẵng, Hội Khoa học Lịch sử thành phố, Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Trang Thông tin điện tử Thành ủy.

2.3- Tổ Thư ký

- Tổ Thư ký: Chuyên viên Phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng.

IV- CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải cá nhân: Dành cho người dự thi tham gia tốt các nội dung thi (cả trắc nghiệm và tự luận):

+ 1 giải Nhất: 6.000.000 đồng/giải

+ 2 giải Nhì, mỗi giải: 4.000.000 đồng/giải

+ 3 giải Ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng/giải

+ 10 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng/giải

2. Giải tập thể: Dành cho các địa phương, đơn vị có nhiều người tham gia dự thi và thực hiện các câu hỏi cuộc thi có chất lượng:

+ 1 giải Nhất, trị giá 6.000.000 đồng/giải

+ 2 giải Nhì, trị giá: 4.000.000 đồng/giải

+ 3 giải Ba, tị giá: 3.000.000 đồng/giải

+ 5 giải Khuyến khích, trị giá: 2.000.000 đồng/giải

Mỗi giải thưởng có kèm theo Giấy khen của Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng.

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Ban Tuyên giáo Thành ủy thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi; ban hành thể lệ cuộc thi, Quy chế chấm thi và tổ chức triển khai Cuộc thi đến các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; Mặt trận và đoàn thể chính trị -xã hội thành phố, các cơ quan báo đài thành phố.

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp cùng Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đà Nẵng, Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và trang tin điện tử của các cơ quan, đơn vị có liên quan phát động, tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng dự thi về ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, hình thức, các câu hỏi cuộc thi, thời gian, giải thưởng... Trong thời gian kể từ khi bắt đầu cho đến lúc tổng kết cuộc thi (01/8/2017 – 22/12/2017), bài viết câu hỏi tự luận có nội dung tốt (người dự thi đã hoàn thành xuất sắc 40 câu hỏi trắc nghiệm), Ban Biên tập Trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng sẽ xem xét, chọn đăng tải và được trả nhuận bút theo quy định của Trang.

- Trên tinh thần Kế hoạch tổ chức cuộc thi của Ban Tuyên giáo Thành uỷ, ban tuyên giáo, ban tuyên huấn các quận uỷ, huyện uỷ và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ và các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cách thức dự thi cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 1925 - 2015, đề nghị các quận uỷ, huyện uỷ và đảng ủy trực thuộc Thành uỷ cùng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi đạt kết quả như yêu cầu đề ra.