Thể lệ Cuộc thi Sáng tác mỹ thuật đề tài "Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng"

22.09.2016

Thể lệ Cuộc thi Sáng tác mỹ thuật đề tài

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phát động sáng tác mỹ thuật về đề tài "Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng" giai đoạn 2016-2020.

1. Đối tượng: là công dân Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên.

2. Nội dung:

Nội dung tác phẩm phản ánh truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam, các trận đánh lớn, các chiến dịch nổi tiếng trong lịch sử quân sự Việt Nam. Tác phẩm ca ngợi tinh thần yêu nước sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc; phản ánh các hoạt động huấn luyện, chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Ngoài ra, tác phẩm dự thi cần phản ánh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nêu bật hình ảnh người chiến sĩ hôm nay, hình tượng "Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang nhân dân trong các cuộc kháng chiến và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tác phẩm tham dự được sáng tác trong thời gian từ tháng 10/2014 đến hết tháng 7/2019. Các tác phẩm bao gồm hội họa, đồ họa, điêu khắc. Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm: 2 giải A; 4 giải B; 6 giải C và 10 giải Khuyến khích.

3. Thời gian nhận tác phẩm

Thời gian nhận ảnh chụp tác phẩm từ ngày 1-15/8/2019, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28 A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội. Bên ngoài phong bì ảnh tác phẩm ghi rõ: Tác phẩm tham dự Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài "Lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng" giai đoạn 2016-2020.