Tuần phim chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

17.02.2023
P.V
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tổ chức Tuần phim chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam” từ ngày 25/02 đến ngày 03/3/2023 trên toàn quốc.

Tuần phim chào mừng “Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam”

Hình ảnh Bác Hồ (do NSND Bùi Bài Bình thủ vai) trong phim “Nhà tiên tri”.

Tuần phim chào mừng "Kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam" là hoạt động kỷ niệm trên toàn quốc, đặc biệt là những người làm công tác văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ cả nước phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài, chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị.

Tuần phim được tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa, gắn kết với các sự kiện văn hóa quan trọng của đất nước nhân dịp đầu năm mới 2023; tạo không khí phấn khởi, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng và sự chuyển biến rõ nét trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của ngành văn hóa, của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Sẽ có 10 bộ phim được trình chiếu trong Tuần phim lần này, trong đó có 4 phim truyện, 4 phim tài liệu và 2 phim hoạt hình.

Cụ thể, 4 phim truyện gồm: Bình minh đỏ (C13); Cơn giông (C16); Phượng cháy (C13); Nhà tiên tri (P).

4 phim tài liệu gồm: Hồ Chí Minh, Năm 1946; Những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn ("Hồ Chí Minh, Năm 1946 - phần 2); Văn hóa soi đường quốc dân đi; Chầu văn - âm hưởng linh thiêng; 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam; 2 phim hoạt hình gồm: Kỳ tích đầm Dạ Trạch; Đôi cánh kim cương.