Thể lệ Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định năm 2018 - 2019

07.09.2018

Thể lệ Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định năm 2018 - 2019

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và công bố tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Hướng đến Kỷ niệm 45 năm giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2020) và Kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định (27/2/1990 - 27/2/2020), Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định tổ chức Cuộc thi Sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định 2018 - 2019.

 
I- MỤC ĐÍCH
 
-Khuyến khích phong trào sáng tác thơ, truyện của các tác giả chuyên và không chuyên trong tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu sáng tác giữa các tác giả trong và ngoài tỉnh.
 
II- ĐỀ TÀI
 
Không hạn chế về đề tài sáng tác. Ưu tiên những tác phẩm viết về quê hương và con người Bình Định, về truyền thống văn hóa trong kháng chiến cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
 
III- THỂ LOẠI
 
-Thơ (Ban Tổ chức không nhận thơ dự thi thuộc các thể loại: Thơ Đường luật, Trường ca, Kịch thơ, Truyện thơ, Thơ trào phúng, Thơ phóng tác...);
 
-Truyện ngắn (dung lượng dưới 5.000 từ).
 
IV- ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
 
Các cây bút chuyên nghiệp và không chuyên trong và ngoài tỉnh đều có thể tham dự cuộc thi (trừ thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo).
 
V- QUY CÁCH TÁC PHẨM
 
-Tác phẩm dự thi là những sáng tác mới, chưa được công bố dưới bất cứ hình thức nào, bất kỳ ở đâu, không có tranh chấp về bản quyền. Nếu phát hiện tác phẩm được giải mà vi phạm các quy định trên, Ban tổ chức, Hội đồng xét tặng giải thưởng sẽ xem xét và thu hồi giải thưởng.
 
-Không hạn chế số lượng tác phẩm tham dự.
 
-Tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt, đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên một mặt giấy. Dưới mỗi bài dự thi cần ghi rõ tên thật, địa chỉ, điện thoại và email (nếu có). Mỗi tác giả dự thi chỉ dùng một bút danh.
 
-Tác phẩm dự thi đạt yêu cầu qua sơ khảo sẽ được chọn đăng trên tạp chí Văn nghệ Bình Định, Ban biên tập có quyền biên tập tác phâm; tác giả được hưởng nhuận bút theo quy định.
 
-Ban Tổ chức không trả lại bản thảo dự thi.
 
VI- GIẢI THƯỞNG
 
Có 02 hệ giải thưởng cho 2 thể loại Thơ và Truyện ngắn:
 
Mỗi hệ giải có:
 
1 giải A 8.000.000 đồng;
 
1 giải B 5.000.000 đồng;
 
1 giải c 3.000.000 đồng;
 
Và một số giải Khuyến khích mỗi giải 1.500.000 đông.,
 
VII- BAN GIÁM KHẢO
 
-Ban Sơ khảo là Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ Bình Định và một số nhà văn, nhà thơ có uy tín trong tỉnh;
 
-Ban Chung khảo: Hội VHNT Bình Định mời một số các nhà văn, nhà thơ có uy tín trong nước.
 
VIII- THỜI GIAN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM
 
1 - Thời gian:
 
-Bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày ra thông báo cuộc thi đến hết ngày 15/12/2019.
 
-Dự kiến tổng kết và trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm 45 năm Giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2020).
 
2- Nơi nhận tác phẩm dự thi:
 
Hội Văn học Nghệ thuật Bình Định, số 103 Phan Bội Châu, thành Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Email: cuocthitruyenthobinhdinh2019@gmail.com. Ngoài bì thư hoặc tiêu đề cần ghi rõ: Tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tác thơ, truyện ngắn Bình Định 2018-2019.