Phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt

23.04.2020

Phát động cuộc thi viết về gương người tốt, việc tốt

Cuộc thi do Hội đồng thi đua - khen thưởng thành phố Đà Nẵng phát động từ ngày 10/02/2020. Đối tượng tham gia là mọi công dân Việt Nam đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền hình đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sản phẩm dự thi là những tác phẩm báo chí (báo viết, báo nói, báo hình) của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến được đăng tải trên các báo, đài của Trung ương và thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 15-9-2019 đến thời điểm nộp bài dự thi. Những bài viết của cá nhân hoặc nhóm tác giả viết về những gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các tác phẩm báo chí, bài viết dự thi phải phản ánh người thật, việc thật về những tấm gương sáng đời thường, người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, không hư cấu, có tác dụng tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, mang lại hiệu quả tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và phát triển thành phố.

Trong đó, tác phẩm báo viết, bài viết có từ 1.300 từ đến tối đa không quá 1.500 từ (khuyến khích các tác phẩm báo chí, bài viết kèm theo ảnh tư liệu). Tác phẩm báo nói, báo hình có thời lượng không quá 07 phút.

Một người có thể có nhiều bài dự thi, tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tính chân thực, chính xác đối với nội dung của tác phẩm và chưa gửi bất kỳ cuộc thi nào; Người dự thi phải ghi rõ thông tin của cá nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, số điện thoại, địa chỉ email. Ban Tổ chức không hoàn lại các tác phẩm báo chí, bài viết đã dự thi. Thành viên của Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi không tham gia dự thi. 

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải Nhất: 04 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng; Giải Nhì: 04 giải, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; Giải Ba: 04 giải, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng (Cơ cấu của mỗi loại giải ở trên như sau: 01 giải dành cho tác phẩm báo viết; 01 giải dành cho tác phẩm báo nói, báo hình và 02 giải dành cho bài viết). Giải Khuyến khích: 12 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (03 giải dành cho tác phẩm báo viết, 03 giải dành cho tác phẩm báo nói, báo hình và 06 giải dành cho bài viết).

Địa chỉ tiếp nhận đối với tác phẩm báo chí: Gửi file video và .doc qua đường link hoặc thiết bị lưu trữ dữ liệu di động, đặt tên file chữ hoa không dấu: TÊN TÁC PHẨM - TÊN TÁC GIẢ về địa chỉ email: thinhph@danang.gov.vn (ông Phạm Hữu Thịnh, Chuyên viên Văn phòng Sở, điện thoại: 0236 3 840 123).

Đối với bài viết: Gửi file .doc, đặt tên file chữ hoa không dấu: TÊN TÁC PHẨM - TÊN TÁC GIẢ về địa chỉ email: thinhph@danang.gov.vn (ông Phạm Hữu Thịnh, Chuyên viên Văn phòng Sở, điện thoại: 0236 3 840 123).

Thời gian tiếp nhận các tác phẩm báo chí và bài viết dự thi từ ngày 29-2 đến hết ngày 10-5-2020.

PV