Thể lệ Cuộc thi Tác phẩm múa chuyên nghiệp các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai - Khu vực phía Nam

19.01.2017

Thể lệ Cuộc thi Tác phẩm múa chuyên nghiệp các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai - Khu vực phía Nam

1. Mục đích, ý nghĩa

Múa dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam là di sản quý báu. Qua tư duy sáng tạo nghệ thuật, các thế hệ tác giả biên đạo đã góp phần tạo nên vẻ đẹp của nghệ thuật múa Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc.
Đây là cơ hội để các tác giả biên đạo thể hiện bản lĩnh nghề nghiệp, nỗ lực phấn đấu, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển nghệ thuật múa chuyên nghiệp. Giải thưởng Cuộc thi sẽ được tính vào thành tích của cá nhân của tác giả. Đối với các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập, cuộc thi góp phần bổ sung tác phẩm mới cho chương trình biểu diễn của đơn vị.

2. Quy định chung

- Đối tượng dự thi là biên đạo múa thuộc các tổ chức trong và ngoài công lập, không phân biệt lứa tuổi. Mỗi thí sinh được đăng ký dự thi tối đa 2 tác phẩm.
- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo tính chuyên nghiệp về cấu trúc tác phẩm và chất lượng nghệ thuật. Sử dụng chất liệu múa dân gian, cổ truyền các dân tộc thiểu số Việt Nam. Thời lượng tác phẩm từ 5 đến 8 phút. Số lượng diễn viên tham gia không quá 20 người.
- Âm nhạc sử dụng cho tác phẩm là sáng tác mới hoặc sưu tầm, biên tập lại, rõ ràng về xuất xứ, ghi rõ tên tác giả và thể hiện được tính chất, bản sắc riêng của dân tộc. Không sử dụng âm nhạc nước ngoài, không có tranh chấp về bản quyền.
- Thí sinh, diễn viên tham gia được Ban Tổ chức hỗ trợ tiền ăn, ở trong thời gian diễn ra cuộc thi. Thí sinh là hội viên Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam được hỗ trợ thêm thù lao luyện tập, biểu diễn và được xét tài trợ theo quy chế của Hội.
- Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam được quyền sử dụng các tác phẩm tham dự vào công tác quảng bá.
- Cơ cấu giải thưởng gồm 3 loại: Giải A, giải B, giải C.

3. Thời gian và địa điểm

Cuộc thi Tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ hai - Khu vực phía Nam dự kiến tổ chức vào tháng 7/ 2017 tại Bình Thuận.
Ban tổ chức nhận đăng ký dự thi từ ngày 01/3/2017.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam và Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam (66 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.
Các số điện thoại liên hệ:
NSND Ứng Duy Thịnh: 0913220604
NSUT Trần Ngọc Hiển: 0903249698
Đ/c Phạm Nguyệt Hằng: 0986941242.
Ông Đinh Công Thuận: 0983391958