Thông báo tiếp tục nhận tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Đắk Nông

07.12.2022
P.V
Theo kế hoạch, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông được tổ chức trong năm 2022. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khách quan, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông thông báo Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi sẽ được chuyển sang quý I/2023.

Thông báo tiếp tục nhận tác phẩm tham dự Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) Hội Văn Học Nghệ Thuật Tỉnh Đắk Nông

Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông được tổ chức với mục đích chọn ra một mẫu biểu trưng (logo) chính thức để sử dụng cho các hoạt động của hội; động viên, cổ vũ tinh thần hăng say, lao động sáng tạo nghệ thuật cho các tổ chức, cá nhân, đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn học nghệ thuật.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông tiếp tục nhận tác phẩm than gia cuộc thi đến hết ngày 31/3/2023. Tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện là ngày nộp tác phẩm dự thi.

Biểu trưng (logo) phải khái quát được những hoạt động, thành tựu tiêu biểu của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông, bản sắc văn hóa vùng đất và con người Đắk Nông.

– Mỗi tác giả tham gia dự thi không quá 03 tác phẩm.

– Biểu trưng dự thi không phải là đối tượng tranh chấp quyền tác giả.

– Biểu trưng dự thi chưa từng được sử dụng, xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào và không được sử dụng thiết kế được chọn là biểu trưng của Hội trong cuộc thi lần này với bất kỳ mục đích nào khác.

– Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi:

+ Hình ảnh và bố cục phải trang trọng, hài hòa có tính thẩm mỹ cao, thể hiện được tính đặc trưng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của tỉnh Đắk Nông; thuận tiện cho việc phóng to, in ấn, chạm khắc, đắp nổi, gia công trên mọi chất liệu.

+ Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên khổ giấy A4 (21 x 27,9), mẫu có chiều rộng nhất là 15 cm được đặt giữa khổ giấy, màu sắc phù hợp (không quá 03 mày, không kể mày trắng). Phía dưới mẫu lớn góc bên trái tờ giấy là mẫu được thu nhỏ (đen trắng), có chiều rộng nhất là 3 cm; góc bên phải tờ giấy là mẫu thu nhỏ có màu giống như mẫu lớn, có chiều rộng nhất là 3 cm.

+ Mỗi tác phẩm của tác giả có mã số riêng. Các tác phẩm của cùng tác giả phải khác nhau về họa tiết, đường nét thiết kế, không chấp nhận các trường hợp tác phẩm chỉ khác nhau về cách phối màu. Mặt trước tác phẩm dự thi không được ký tên hay sử dụng bất kỳ kí hiệu nào. Mặt sau góc phải phía dưới ghi một mã số có 05 ký tự chữ hoặc số do tác giả tự chọn. Mỗi tác phẩm phải đính kèm theo bản thuyết minh ý tưởng ngắn gọn, súc tích, dài không quá 300 từ.

– Hồ sơ dự thi gồm có:

  • Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (xem tại đây).
  • Mẫu tác phẩm.
  • Bản thuyết minh ý tưởng.
  • Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi, mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi.

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ: “Tác phẩm tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông”.

– Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông (Số 06 Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).