Thể lệ Cuộc thi Thơ và Truyện ngắn Bình Thuận Năm 2018

02.04.2018

Thể lệ Cuộc thi Thơ và Truyện ngắn Bình Thuận Năm 2018

Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác và công bố tác phẩm về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc thi thơ và truyện ngắn Bình Thuận năm 2018. Cuộc thi nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật, khuyến khích phong trào sáng tác của các tác giả chuyên và không chuyên trong tỉnh; phát hiện những cây bút mới có khả năng sáng tác văn học tại địa phương; tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu sáng tác giữa các tác giả trong và ngoài tỉnh.

1. Nội dung đề tài sáng tác: mở rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Khuyến khích các sáng tác đi vào đề tài phản ánh các công cuộc đổi mới trên quê hương Bình Thuận.

2. Đối tượng tham gia: Tất cả những người viết chuyên nghiệp cũng như không chuyên trong và ngoài tỉnh

3. Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày thông báo 9/4/2010 đến hết ngày 30/4/2011 (căn cứ theo dấu bưu điện)

4. Thời gian công bố giải: Tháng 7 năm 2011

5. Ban giám khảo và giải thưởng: Cuộc thi sẽ có giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Thành phần ban giám khảo và giải thưởng sẽ công bố sau.

6. Một số quy định khác:

 - Độ dài 1 truyện ngắn không quá 5000 từ

- Phải là sáng tác mới chưa công bố

- Tác phẩm được đánh máy trên một mặt giấy

- Mỗi người có thể gửi nhiều truyện ngắn dự thi

- Ngoài bút danh, yêu cầu ghi rõ tên thật và địa chỉ của người dự thi

- Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi

- Tác phẩm được sử dụng trên tạp chí Văn nghệ Bình Thuận sẽ được trả nhuận bút như các sáng tác khác

- Tác phẩm dự thi xin gửi về theo địa chỉ:

Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, số 06 Nguyễn Tri Phương- Phan Thiết- Bình Thuận. Ngoài bì thư ghi thêm: Bài dự thi truyện ngắn 2010- 2011.