Thể lệ Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng

14.03.2024
P.V
Thể lệ Giải thưởng Văn học - nghệ thuật (VH-NT) Đất Quảng lần thứ IV (2019 - 2023) vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu - Trưởng ban Tổ chức giải thưởng ký ban hành.

Thể lệ Giải thưởng Văn học - nghệ thuật Đất Quảng

Vở diễn “Hương của rừng” đoạt giải B Tặng thưởng Văn học - nghệ thuật Quảng Nam năm 2023. 

Giải thưởng dành cho các tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (gọi tắt là tác phẩm, công trình) của tác giả, nhóm tác giả (gọi tắt là tác giả) VH-NT của các tác giả hoặc đồng tác giả là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở các địa phương trong cả nước.

Tác phẩm, công trình phản ánh về quê hương, con người Quảng Nam, phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, đặc trưng văn hóa Quảng Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc và sự phát triển VH-NT của đất nước; đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập.

Ưu tiên các mảng đề tài lịch sử cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số; đề tài về công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biểu dương những nhân tố tiêu biểu, tích cực trong xã hội.

Tác phẩm, công trình dự giải thưởng phải được công bố trong thời gian từ ngày 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2023 với quy mô từ cấp huyện trở lên dưới các hình thức: xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát sóng... theo đặc trưng từng loại hình.

Ban Tổ chức quy định chi tiết về hồ sơ dự giải theo 10 loại hình cụ thể: văn học, âm nhạc, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, múa, văn nghệ dân gian, VH-NT các dân tộc thiểu số.

Mỗi loại hình có 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 3 giải khuyến khích; riêng văn học có 1 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 7 giải khuyến khích. Ban Tổ chức dự kiến trao giải vào quý III/ 2024.

Hồ sơ dự giải thưởng gửi Văn phòng Hội VH-NT tỉnh Quảng Nam (số 5 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), hạn chót nhận hồ sơ trong vòng 45 ngày, kể từ ngày thể lệ được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Để biết thêm thông tin chi tiết về giải thưởng, liên hệ Hội VH-NT tỉnh (cơ quan Thường trực Giải thưởng VH-NT Đất Quảng lần thứ IV); số điện thoại: 0235.3859205, email: hoivhntquangnam@gmail.com.