Thông báo Tổ chức Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI - Năm 2023

28.03.2024
P.V
Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng sẽ được trao cho tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử (đa phương tiện)... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Thông báo Tổ chức Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI - Năm 2023

Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất giải báo chí TP. Đà Nẵng năm 2022.

Đối tượng: Tác giả dự Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2023 là công dân Việt Nam, bao gồm phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về thành phố Đà Nẵng được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng gồm: báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử (đa phương tiện)... do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép.

Tác giả dự Giải báo chí thành phố năm 2023 không vi phạm 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật báo chí đã ban hành năm 2016 và các quy định của luật pháp liên quan.

- Thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo không được tham gia dự giải.

-Trường hợp nhiều người cùng thực hiện một tác phẩm thì giải sẽ trao cho nhóm tác giả tối đa là 05 người.

Là tác phẩm báo chí đã được sử dụng từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được nêu ở trên.

Những tác phẩm được sử dụng trong thời gian này đã được trao giải thưởng ở các cuộc thi của ngành hoặc liên ngành của Trung ương, địa phương vẫn được quyền dự Giải báo chí thành phố, nhưng cần ghi rõ mức giải và cuộc thi do đơn vị nào tổ chức.

Những tác phẩm đăng hoặc phát sóng nhiều kỳ, nếu những kỳ đầu được sử dụng trước ngày 01/01/2023 nhưng chưa tham dự Giải báo chí thành phố năm 2022 thì được gộp vào các kỳ tiếp theo để thành tác phẩm hoàn chỉnh tham dự Giải 2023.

Nội dung tác phẩm dự thi phản ảnh kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì và quyết liệt của Thành ủy, HĐND thành phố; sự điều hành linh hoạt của UBND thành phố; các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh ở mức cao của các ngành, địa phương…, nhằm truyền đi thông điệp về sự nỗ lực thực hiện có kết quả chủ đề “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”; về đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”; về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đà Nẵng, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận, đồng hành của người dân. Tuyên truyền, cổ vũ ý chí quyết tâm và lập trường nhất quán của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; tuyên truyền xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nâng cao đời sống tinh thần cho toàn dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số; về công tác phòng chống thiên tai, bão lũ…

- Khuyến khích các tác phẩm báo chí xuất sắc có nội dung phản ảnh về các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, phê phán các hành vi tiêu cực, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; các tác phẩm thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, thống nhất nhận thức và tạo sự đồng thuận xã hội; về thực hiện Cuộc vận động lớn “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

- Không xét tác phẩm có yếu tố hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, ký văn học, câu chuyện văn nghệ, truyện ngắn, tạp văn…).

Về hình thức thể hện:

1. Báo in gồm các nhóm: Bài phản ánh, phỏng vấn, xã luận, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép... Tác phẩm là một bài (hoặc một loạt) bài cùng tiêu đề (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài; Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên chung loạt bài.

2. Báo nói (Phát thanh) gồm các nhóm: Bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp... Tác phẩm là một (hoặc một loạt) bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ; Thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh, âm thanh phải rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn; Thời lượng tác phẩm không quá 45 phút.

3. Báo hình (Truyền hình) gồm các nhóm: Phóng sự, ký sự, bình luận, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu truyền hình… Tác phẩm phải là một (hoặc một loạt) bài về một chủ đề, một sự kiện hoặc một đối tượng, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ; Thể hiện được đặc trưng của báo hình, hình ảnh động; phải đạt yêu cầu về chất lượng; Thời lượng tác phẩm không quá 60 phút.

4. Báo điện tử (đa phương tiện) gồm các nhóm: Bài phản ánh, tin thường trực tổng hợp chuyên sâu (tích hợp báo viết, ảnh, video hoặc audio), tác phẩm đồ họa (infographic, vidieograpic), tạp chí điện tử (emagazine, longfrom), phỏng vấn, bình luận, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, phóng sự, phóng sự điều tra, ký báo chí, ghi chép… Tác phẩm phải viết riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; Thể hiện được đặc trưng của báo điện tử ngắn, gọn, có tính liên kết, tính đa phương tiện. Mỗi tác phẩm là một hoặc (hoặc một loạt) bài cùng tiêu đề không quá 05 kỳ của cùng tác giả (hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên), về cùng một đề tài; Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài.

5. Ảnh báo chí: Tác phẩm ảnh báo chí được thể hiện bằng ảnh màu hoặc đen trắng. Đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử); Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

Hồ sơ dự giải quy định: Tất cả các tác phẩm dự Giải Báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2023 ghi đầy đủ thông tin: Họ và tên tác giả/nhóm tác giả; cả tên khai sinh và bút danh (nếu có); tên tác phẩm; thể loại báo chí; đơn vị công tác; số điện thoại của tác giả/nhóm tác giả; ngày, tháng, năm phát hành báo, tạp chí hoặc thời lượng phát sóng của tác phẩm. Nếu là tập thể tác giả, phải ghi tên từng tác giả, nếu bút danh phải ghi tên thật (trong hồ sơ). Những hồ sơ không đúng thông báo sẽ bị loại. Ban tổ chức Giải không giải quyết các khiếu nại, đề nghị về việc thay đổi hoặc bổ sung tên tác giả/nhóm tác giả đối với tác phẩm đoạt Giải, không chấp nhận đổi tên bút danh sang tên thật.

1. Đối với tác phẩm báo in: Nộp bản in chính hoặc sao chụp từ báo in (nhưng phải rõ ràng, sạch, đẹp). Gửi kèm bản đánh máy in trên khổ giấy A4 để Giám khảo chấm. Nếu tác phẩm có sự tiếp nối nhỏ, lẻ, phải được cắt dán phần tiếp nối trên giấy trắng khổ giấy A3 và đánh số trang, số kỳ cho phần tiếp nối đó.

2. Đối với báo điện tử (đa phương tiện): Gửi đường link tác phẩm qua thư điện tử email: giaibaochitp@gmail.com, đồng thời gửi bản in chụp từ giao diện điện tử in trên khổ giấy A4 kèm theo hồ sơ dự giải (không nhận tác phẩm đánh máy lại). Ban giám khảo chấm theo đường link của tác phẩm.

3. Đối với tác phẩm phát thanh: Ghi trên đĩa CD, USB mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm và trên nhãn đĩa ghi rõ tên đơn vị, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo phần lời bình của tác phẩm in trên khổ giấy A4.

4. Đối với tác phẩm truyền hình: Ghi trên đĩa VCD, DVD, USB mỗi đĩa/USB chỉ ghi 01 tác phẩm, trên mặt đĩa ghi rõ tên đơn vị dự giải, tên tác phẩm, tác giả, thể loại, thời lượng và thời gian phát sóng, kèm theo thuyết minh lời bình của tác phẩm in trên khổ giấy A4.

5. Đối với tác phẩm ảnh báo chí: Cùng với ảnh được đăng trên báo phải kèm theo ảnh gốc khổ 13cm x 18cm (đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh) và 18cm x 24cm (đối với ảnh đơn); tác giả chú thích rõ nội dung sau ảnh và kèm tờ báo gốc đã được đăng tải trên báo.

6. Thời hạn gửi tác phẩm: Từ ngày Thông báo cuộc thi đến hết ngày 10/4/2024 (theo dấu Bưu điện). Nơi nhận tác phẩm: Văn phòng Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, số 46 Trần Quốc Toản, Đà Nẵng; Ngoài bì ghi rõ: tham dự Giải báo chí thành phố Đà Nẵng năm 2023.

Lễ Tổng kết và trao thưởng sẽ được tổ chức vào dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/2024 (trung tuần tháng 6/2024).