Tổ chức Cuộc vận động sáng tác lời mới các Làn điệu dân ca Việt Nam

21.06.2021
Văn Anh
Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hóa Thành phố triển khai tổ chức Cuộc vận động sáng tác lời mới các Làn điệu dân ca Việt Nam. Đây là hoạt động góp phần tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác lời mới các Làn điệu dân ca Việt Nam

Đây cũng là hoạt động nhằm khuyến khích văn nghệ sĩ trong cả nước sáng tác nhiều tác phẩm dân ca có giá trị, xứng tầm với công cuộc xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Cuộc thi cũng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật của các làn điệu dân ca Việt Nam và tiếp tục giới thiệu, quảng bá, tuyên truyền các tác phẩm dân ca truyền thống dân tộc trong đời sống cộng đồng hiện nay.

Nội dung tác phẩm: Ca ngợi Đảng cộng sản Việt Nam; ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc; kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc, những thành tựu mà đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đạt được sau hơn 50 năm thực hiện Di chúc của Bác; Ca ngợi những thành quả về công cuộc xây dựng chính quyền đô thị, cải tạo môi trường đầu tư để phát triển thành phố thành đô thị hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Đối tượng tham gia Cuộc thi là mọi công dân Việt Nam có đam mê, yêu thích dân ca. Mỗi tác giả được tham gia không qua 5 tác phẩm thuộc hai hình thức: Tác phẩm dân ca gốc và những ca khúc mang âm hưởng dân ca.

Tác phẩm dự thi bao gồm 1 văn bản nhạc và 1 đĩa demo (nếu có). Tác phẩm trình bày trên khổ giấy A4, bằng phần mềm Encore hoặc 1 phần mềm kẻ nhạc tương tự khác.

Tác giả ghi rõ họ và tên, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, số CMND/ CCCD, ngày cấp, địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc.

Tác phẩm dự thi gửi về  địa chỉ Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - Số 97 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc gửi qua địa chỉ email: loimoidancatphcm2021@gmail.com trước ngày 31/10/2021.

Tổng kết và trao giải dự kiến vào tháng 12/22021.

V.A