Tổ chức Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bản làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”

21.06.2021
Thạch Hà
Nhằm tôn vinh, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân, giữ bình yên cho mỗi thôn xóm, bản làng, phum sóc trên mọi miền Tổ quốc, khẳng định chủ trương đúng đắn của Bộ Công an về tăng cường Công an chính quy về cơ sở, Bộ Công an tổ chức Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký với chủ đề "Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bản, làng bình yên, vì nhân dân phục vụ".

Tổ chức Cuộc vận động sáng tác truyện ngắn và ký chủ đề “Người chiến sĩ Công an cơ sở vì bản làng bình yên, vì nhân dân phục vụ”

Thông qua Cuộc vận động để phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương những nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an xã; góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, làm cho các cấp, các ngành và Nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc, tin yêu, gắn bó hơn với lực lượng CAND.

Chủ đề Cuộc vận động sáng tác: Ca ngợi bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an xã trong sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự, biểu dương các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến Công an xã trong phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, gắn bó mật thiết với Nhân dân; là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân với phương châm "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".. Ca ngợi hình ảnh người Công an xã gần gũi, chia sẻ, thực hiện "4 cùng" với Nhân dân; không ngại khó khăn gian khổ, hy sinh, tận tâm, tận lực trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Phản ánh tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội và Nhân dân dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở.

Thể loại: Truyện ngắn và Ký.

Mọi công dân Việt Nam có thể tham gia với số lượng tác phẩm không hạn chế. Khuyến khích các tác giả là cán bộ, chiến sĩ Công an có khả năng, năng khiếu tham gia sáng tác.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm: Công an các đơn vị, địa phương; các tập thể, cá nhân ngoài lực lượng CAND gửi tác phẩm về: Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị Bộ Công An, số 47 Phậm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thời hạn cuối là ngày 30/9/2022 (theo dấu công văn đến hoặc dấu bưu điện).

Mọi vấn đề cần trao đổi liên hệ: Phòng Văn hóa Văn nghệ và Thư viện Công an nhân dân, cán bộ phụ trách: Đại úy Bùi Thị Hải Dương, SĐT: 0344.383.838.

Thời gian tổng kết, trao thưởng: Bộ Công an tổ chức tổng kết, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và trao giải thưởng vào tháng 3/2023 (Nhân dịp kỷ niệm 75 năm phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”).

Các tác phẩm xuất sắc, có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật theo chủ đề Cuộc vận động sẽ được xuất bản in thành ấn phẩm, phát hành rộng rãi trong và ngoài lực lượng CAND.

T.H