Trở về - Thơ Bùi Công Minh

01.12.2014

Đi hết một vòng quay mệt mỏi

Ta như trở về tuổi thơ

Thèm được khóc tiếng khóc thật

Thèm được hồn nhiên nhảy nhót

Thèm được cười ngu ngơ

Thèm nói những câu ngốc nghếch

 Thèm bên tai một tiếng ầu ơ…

Trở về - Thơ Bùi Công Minh


Bớt những lao xao

Đêm nay ta trở về nhà nghe gọi chính tên mình

Nghe tiếng của đất đai nói những lời rất thật

Sẽ một giọt rượu thấm vào môi đất

Khề khà nói chuyện cùng cõi âm

Vui vẻ như là bè bạn

                                         4 – 2009

                                            B.C.M