Về Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công Minh

22.07.2013
...

Không thể đẫy giấc dưới những vòm đá ẩm ướt

Nhưng ông tình nguyện ngủ lại nơi này

Những người học trò nghĩ thương ông

Ông lại thương những vũ nữ Chàm ngoài kia lạnh lẽo cùng sương gió.

...

Về Mỹ Sơn, nhớ Kazik* - Thơ Bùi Công Minh

Có  một người mắt nâu tóc bạc

Từ bỏ những đô hội phồn hoa

Từ bỏ những con đường tuyết trắng

Đến với xứ sở này

Với bụi bặm và nắng.

 

Ngày ngày

Như một lao công

Ông cần mẫn nhặt nhạnh và sắp xếp.

 

Ông đau những viên gạch vỡ

Mắt mở căng trước những dòng chữ bị thời gian xoá nhoà.

 

Đêm đêm

Ông cật lực đo vẽ và nghĩ suy

Như một nghệ sĩ tài hoa

Và như một nhà hiền triết.

 

Không thể đẫy giấc dưới những vòm đá ẩm ướt

Nhưng ông tình nguyện ngủ lại nơi này

Những người học trò nghĩ thương ông

Ông lại thương những vũ nữ Chàm ngoài kia lạnh lẽo cùng sương gió.

 

Điều gì khiến cho con người mắt nâu kia

Từ bỏ những đô hội, những con đường đầy hoa tuyết

Đến với xứ sở này.

Tôi căng óc nghĩ về ông

Như một phát hiện.

 

Hay là vì một điều giản đơn này:

Khi chưa làm ra được viên gạch mới

Thì hãy tìm cách nhặt nhạnh và sắp xếp

Sao cho những viên gạch rời rạc nứt vỡ kia

Trở về cùng bức phù điêu khít khao và hoàn mỹ

Được như bàn tay người xưa!

 

________

* Kiến trúc sư người Ba Lan có công lớn

trùng tu di tích thánh địa Mỹ Sơn

 

B.C.M