Sông quê ngày cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

03.05.2018

Xanh mát trong tôi
bãi bắp, cồn dưa thơm lừng hoa trái
Đêm Bà Rén phong phanh
con thuyền nằm ngủ
Lau lách buồn hát tiễn sông trôi!
Sông của thời nông nổi
không thèm đi thuyền
lội bơi qua bãi
ngợp sóng em chao…

Sông quê ngày cũ – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Xa quê

sông lặn vào tôi

mang theo lở bồi

phù sa quánh đỏ

Xao xác hồn trơ nắng gió

lênh đênh …

sóng nước…

đời người !

Khét thời gian

chín ngọn tóc xanh

Về sông quê

soi bóng nước

Mây chiều cũng khóc

Không gọi đò

Tôi gọi tên em …!

 

N.H.S