Trước khu mộ gia đình - Thơ Tất Thắng

14.05.2018

Chỉ còn đất với cỏ thôi
Cỏ xanh, đất đỏ, mưa rơi, rét về
Một khu đất giữa vùng quê
Bốn bề gió nắng, bộn bề mưa bay 
Ông bà, con cháu nằm đây
Về bên nhau dưới đất dày nặng im
Thời xưa đâu dễ kiếm tìm
Xót thương chỉ một nỗi niềm còn đây

Trước khu mộ gia đình - Thơ Tất Thắng

Cõi âm dưới lớp đất dày

Hương thơm lặng tỏa gió bay lên trời

Chỉ còn thôi, những chuyện đời

Người nay nhắc những chuyện người ngày xưa

 

T.T