Anh và em cùng già – Thơ Thanh Quế

15.02.2019

Anh và em cùng già

Anh già trước

Em già sau

Nhưng rồi em sẽ già em ạ

Ta sẽ sống với nhau thế nào

Ta sẽ nói với nhau những gì

Anh và em cùng già – Thơ Thanh Quế

Ta đối xử với nhau ra sao

Những điều đó ta học theo ngày tháng

Những người già học yêu theo cách người già

Cho đến khi chia lìa nhau mãi mãi...T.Q