Sân khấu – Thơ Nguyễn Văn Tám

04.04.2019

Thuê người đạo diễn

Em làm diễn viên

Tôi đứng ngoài xem

Em diễn hay quá

Tôi bị thôi miên

Nhập vai em đóng

Sân khấu – Thơ Nguyễn Văn Tám

Tôi cười tôi khóc

Cũng giận, cũng hờn

Luôn thay mặt nạ

Không ai diễn hơn

 

Màn vừa kết thúc

Ngẫm mình bị lừa

Đêm nằm tôi khóc

Thương mình ngày xưa!N.V.T