Bên hồ sen – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

05.04.2017

Có phải ta đang quỳ trước sen
buổi sớm mai không hẹn
Hoa mở đài bung cánh tỏa hương
một mùa riêng quen mà lạ
Biết ơn
có một nơi
ta đến rồi đi
dù không ai nhớ

Bên hồ sen – Thơ Nguyễn Hoàng Sa

Không có ta sen vẫn nở

Trời vẫn xanh và nước vẫn trong

Giấu trong bóng hồ một bông sen lạ

khoác áo thời gian

 

Ngồi trên vạt sương mai

tựa vai gió…

Biết đâu ngày nào đó

Chim buồn bỏ đi.

 

N.H.S