Kỷ vật – Thơ Tất Hanh

01.09.2017

Còn một mảnh dù pháo sáng
Máu thấm trên đường hành quân
Ngoài hai mươi năm giữ lại
Vẫn mơ một sắc trắng ngần.
Vượt dốc, xe cha bốc cháy
Lửa hừng toạ độ bom rơi
Mảnh sắc găm vào vai trái
Cơn đau nhoi nhói giữa trời.

Kỷ vật – Thơ Tất Hanh

Gió lạnh giữa chừng bài học

Đông về buốt mảnh trăng non

Đêm ấy hồn cha sóng dậy

Tấm dù phủ ấm vai con.

 

T.H